วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการรับสมัครนักศึกษา


การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา จะเปิดรับสมัครช่วงประมาณ 15 ธันวาคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ