วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการติดต่อ


โทรศัพท์ 081-5499530
โทรสาร 056-691151
อีเมลล์