วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพัสดุhttps://drive.google.com/drive/folders/0B09K722mxy89NVhuMXZLejM4Ync?usp=sharing